el nostre ideari

Les persones integrants de Roket Project definim l’ideari de la nostra associació així:

PARTICIPACIÓ: és la base educativa a partir d’on construïm els projectes, és una de les característiques que ens defineix i des d’on aprenem a organitzar-nos i assumir responsabilitats no només individuals sinó col·lectives. Nosaltres entenem que la suma d’esforços de diferents persones permet assolir objectius grans que de manera individual no seria possible.

FEMINISTES: perquè volem una societat justa i igualitària, perquè ens volem vives, actives i amb drets, perquè entenem que un no és no i només quan és sí és sí.

DIVERSXS: entenem la diversitat cultural del barri de Roquetes i per això la volem tenir molt present en tot allò que fem i promovem, ja que és a partir del respecte mutu i el coneixement de l’altra quan es pot intervenir arribant a totes les persones independentment del gènere, l’orientació sexual, l’origen, l’ètnia, la religió, etc.

ANTIFEIXISTES: ni el racisme ni els discursos de l’odi no tenen espai dins de Roket Project i en conseqüència tampoc dins del Kasal de Joves de Roquetes. És per això, que el Kasal està declarat espai antiracista.

CLASSE OBRERA: coneixem l’origen dels nostres barris i les lluites que hi ha hagut; també coneixem i reivindiquem les nostres arrels: per això ens sentim classe obrera.

POLÍTICA I APARTIDISME: A través de Roket Project entenem que fem política perquè volem transformar el nostre entorn. Tot i així, desvinculem tot el nostre discurs i les nostres accions de cap partit polític concret perquè ens definim com a apartidistes.

GESTIÓ COMUNITÀRIA: el nostre projecte principal és la gestió del Kasal de Joves de Roquetes. Entenem que aquesta gestió ha de ser comunitària, és a dir, participada i democràtica, arrelada al barri, que tingui impacte social i sigui sostenible. No només és important allò que passa a dins l’equipament sinó també al territori que l’envolta.

Tots aquests punts repercuteixen directament en la gestió dels projectes que portem a terme a través de Roket Project, com la gestió del Kasal de Joves de Roquetes.