el nostre ideari

Les persones integrants de Roket Project definim l’ideari de la nostra associació així:

PARTICIPACIÓ: és la base educativa a partir d’on construïm els projectes, és una de les característiques que ens defineix i des d’on aprenem a organitzar-nos i assumir responsabilitats individuals i col·lectives. Entenem que la suma d’esforços de diferents persones permet assolir objectius grans que de manera individual no seria possible.

FEMINISTES: Volem una societat justa i entenem que per a arribar-hi cal tenir en compte que un dels sistemes de dominació que segueix afectant al jovent és el patriarcal (la dominació estructural dels homes cis sobre les dones o identitats sexuals i de gènere dissidents). Treballem per detectar les desigualtats que es donen per qüestió de gènere i que interseccionen amb altres opressions. Treballem per generar espais de llibertat, on s’afavoreixi el desenvolupament de les persones sense discriminació i al marge dels estereotips i rols en funció del gènere. Tenim un protocol d’actuació per prevenir i abordar les violències masclistes.

DIVERSITAT: entenem la diversitat cultural del barri de Roquetes i per això la volem tenir molt present en tot allò que fem i promovem, ja que és a partir del respecte mutu i el coneixement de l’altra quan es pot intervenir arribant a totes les persones independentment del gènere, l’orientació sexual, l’origen, l’ètnia, la religió, etc.

ANTIFEIXISTES: ni el racisme ni els discursos de l’odi no tenen espai dins de Roket Project i en conseqüència tampoc dins del Kasal de Joves de Roquetes. És per això, que el Kasal està declarat espai antiracista.

CLASSE OBRERA: coneixem l’origen dels nostres barris i les lluites que hi ha hagut; també coneixem i reivindiquem les nostres arrels i tenim consciència de classe. Assenyalem el capitalisme com sistema de dominació que oprimeix i precaritza a les joves de classe obrera d’un barri de la perifèria com Roquetes.

POLÍTICA I APARTIDISME: A través de Roket Project entenem que fem política perquè volem transformar el nostre entorn. Tot i així, desvinculem tot el nostre discurs i les nostres accions de cap partit polític concret perquè creiem que la política es fa des de la base i el carrer i no només a les institucions.

GESTIÓ COMUNITÀRIA: el nostre projecte principal és la gestió del Kasal de Joves de Roquetes. Entenem que aquesta gestió ha de ser comunitària, és a dir, participada i democràtica, arrelada al barri, que tingui impacte social i sigui sostenible. No només és important allò que passa a dins l’equipament sinó també al territori que l’envolta.

Tots aquests punts repercuteixen directament en la gestió dels projectes que portem a terme a través de Roket Project, com la gestió del Kasal de Joves de Roquetes.