Oferta laboral: dinamitzadora socioeducativa. Fins el 12 d’abril

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA DINAMITZADORA SOCIOEDUCATIVA PEL KASAL DE JOVES DE ROQUETES

L’Associació Juvenil Sociocultural Roket Project obre la següent convocatòria per a la selecció i contractació d’una dinamitzadora socioeducativa pel Kasal de Joves de Roquetes.

FUNCIONS

 • Coordinació del projecte educatiu del Kasal
 • Dinamització de l’espai de trobada i fomentar-ne la participació
 • Coordinació dels tallers i fer seguiment i acompanyament de participants i talleristes
 • Coordinació i dinamització del projecte Estiu +Jove
 • Potenciar, mantenir i generar vincles i contacte amb altres entitats educatives, serveis i instituts del territori
 • Participar activament en les taules, espais i projectes comunitaris del territori
 • Traspassar, informar i/o treballar amb gestora tot allò relacionat amb el projecte educatiu
 • Redacció de projectes, memòries i justificacions econòmiques
 • Fer seguiment de la comptabilitat del Kasal

REQUISITS

 • Formació i/o experiència en l’àmbit educatiu i social
 • Experiència en dinamització i foment de la participació amb persones joves i adolescents
 • Experiència en el món associatiu, el treball en xarxa i la participació d’espais comunitaris
 • Actitud proactiva, motivació, iniciativa de treball i organització
 • Capacitat de treball en equip i de gestió i relació
 • Català i castellà parlats i escrits.
 • Domini d’eines ofimàtiques

ES VALORARÀ

 • Per necessitats del projecte del Kasal, que aposta per la paritat laboral, es preferiran persones joves que siguin dones.
 • Carnet de monitor/a i/o director/a de lleure
 • Coneixements en temes de gènere, diversitat cultural i mediació de conflictes
 • Coneixements de comptabilitat i/o gestió de pressupostos
 • Coneixement del projecte del Kasal i/o del teixit associatiu de Nou Barris

CONDICIONS GENERALS

 • Tipus de contracte: 6 mesos + indefinit amb 1 mes de prova.
 • Horari: 30h, principalment en torn de tarda, amb algunes reunions de matí i alguns caps de setmana. Disponibilitat i flexibilitat horària en funció de les necessitats del projecte.
 • Retribució: segons conveni del lleure
 • Data d’incorporació: 20 de maig
 • Lloc de treball: Kasal de Joves de Roquetes

 

INTERESSADES PORTEU-NOS EL CV + CARTA DE PRESENTACIÓ/MOTIVACIÓ A*:

Kasal de Joves de Roquetes. C/ Vidal i Guasch, 16 08042 Barcelona. Telèfon: 93 276 92 71

Tots els currículums + carta de presentació/motivació cal portar-los personalment al Kasal (de dilluns a divendres de 17 a 21h). En cas que us sigui impossible apropar-vos, poseu-vos en contacte amb nosaltres telefònicament.

Data màxima de presentació del CV i la Carta: 12 d’ABRIL DEL 2019

Es podran sol·licitar entrevistes personals amb els candidats/es per tal d’ampliar la informació aportada