Roket Project i les llibertats

Posicionament de Roket Project davant dels fets que van passant aquestes últimes setmanes

Des de Roket Project, entitat gestora del Kasal de Joves de Roquetes, tenim clar que treballem per a la transformació social del nostre entorn a través de la pluralitat i la diversitat que ens caracteritza, però basant-nos sempre en la llibertat d’expressió i l’assemblearisme.

El nostre posicionament davant dels esdeveniments que van succeint aquests últims dies al voltant de l’1 d’Octubre a Catalunya és clar i ferm: aquesta societat on vivim, i on pretenem donar-hi forma aportant el nostre gra de sorra, s’ha de basar en la llibertat d’expressió. És per això que entenem el dret a decidir com un dret individual i col·lectiu bàsic i fonamental per a la societat. D’altra banda, la censura i la repressió no tenen espai dins dels nostres esquemes.

També és necessari recordar que tant l’Estat espanyol com els Governs catalans no han respectat drets ni llibertats en moltes ocasions en aquests últims anys.

Passi el que passi, tenim clar que seguirem construint i treballant des de les llibertats i reivindicant des del carrer, per les nostres llibertats i amb la classe obrera.

Associació Juvenil Sociocultural Roket Project
Barcelona, 28 de setembre del 2017


Posicionamiento de Roket Project ante los acontecimientos que están pasando estas últimas semanas

Desde Roket Project, entidad gestora del Kasal de Joves de Roquetes, tenemos claro que trabajamos para la transformación social de nuestro entorno a través de la pluralidad y la diversidad que nos caracteriza, pero siempre basándonos en la libertad de expresión y el asamblearismo.

Nuestra postura ante los acontecimientos que se van sucediendo estos últimos días alrededor del 1 de Octubre en Catalunya es clara y firme: esta sociedad en la que vivimos y a la que pretendemos dar forma aportando nuestro grano de arena tiene que estar basada en la libertad de expresión. Es por eso que entendemos el derecho a decidir como un derecho individual y colectivo básico y fundamental para la sociedad. Por otro lado, la censura y la represión no tienen espacio dentro de nuestros esquemas.

También es necesario recordar que tanto el Estado español como los gobiernos catalanes no han respetado derechos ni libertades en muchas ocasiones en estos últimos años.

Pase lo que pase, tenemos claro que seguiremos construyendo desde las libertades y reivindicando desde la calle, por nuestras libertades y con la clase obrera.

Associació Juvenil Sociocultural Roket Project
Barcelona, 28 de setembre del 2017

Anuncis